Gentelmen,s choies
24m | 2019
Director: Igor Levodeanschi
Writer: Igor Levodeanschi
Producer: Sergiu Pascaru
Cinematographers: Nicu Dragan, Roman Kanțîr
Music: audiojungle.net, Standard Music License
Audio: Editing Elias Tadeus
Scenography: Cristian Ceban
Costums: Natalia Levodeanscaia
Editing: Igor Levodeanschi, Tatiana Levodeanscaia
Gentelmen,s choies
ВЫБОР СВОБОДНОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА (адаптация по новелле О. Генри «Фараон и Хорал»)
ALEGEREA UNUI GENTILOM LIBER (bazat pe poveste scurtă lui O. Henry “Curcanul și Coralul”)
THE CHOICE OF A FREE GENTLEMAN (based on “The Cop and the Anthem” by O.Henry)

ПРОИЗВОДСТВО/PRODUS DE/PRODUCE OF Pascaru Production

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ/CU SUPORTUL FINANCIAR AL/WITH FINANCIAL SUPPORT OF
Национальный центр кинематографии Республики Молдова
Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova
National Center of Cinematographi, Republic of Moldova


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / FIȘA TEHNICA / TECHNICAL CERTIFICATE

Titlul Original ВЫБОР СВОБОДНОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА / ALEGEREA UNUI GENTILOM LIBER / FREE GENTLEMAN’S CHOICE

Жанр/Gen/Genre Трагикомедия и Мюзикл / Tragecomedie și Musicaluri / Tragicomedy and Musical

В главных ролях/
Actori rol principal/
In the lead roles Дмитрий Дубина/Dumitru Dubina

В ролях/
Actori rol secundar/
Starring
Игорь Недосейкин, Виктория Петрова, Татьяна Продан, Владислав Мазур, Евгений Бурлак, Игорь Чирков, Василий Виськира, Марат Джафанов, Юрий Андрющенко, Артем Гончаров, Вячеслав Азаровский, Александр Петров, Валентин Делинский, Алексей Штырбул, Тимур Панченко, Артур Савельев, Геннадий Гуменко, Татьяна Леводянская, Богдан Хорохорин, Александр Шишкин, Александр Кожухарь, Людмила Колохина, Игорь Карас, Мария Мадан
Igor Nedoseichin, Victoria Petrova,Tatiana Prodan, Vladislav Mazur, Eugeni Burlac, Igor Circov, Vasili Visichira, Marat Djafanov, Iuri Andriușcenco, Artiom Goncearov, Veaceslav Azarovschi, Alexandru Petrov, Valentin Delinschi, Alexei Ștîrbul, Timur Pancenco, Artur Saveliev, Gennadi Gumenco, Tatiana Levodeanscaia, Bogdan Horohorin, Alexandru Șișkin, Alexandru Cojuhari,Ludmila Colohina, Igor Caras, Maria Madan

СИНОПСИС/SINOPSIS/SYNOPSIS

Безработный, бездомный человек по кличке Сопи испытывает дискомфорт от чересчур прохладной ночевки в парке. Но наступающие холода Сопи не пугают, потому что у него есть надежный план – провести зимние месяцы в тюрьме на Острове. Уверенный в себе, молодой человек приступает к реализации своего плана

Soapy - persoană fără adăpost și loc de muncă, 26-27 de ani…
se simte inconfortabil după o noapte petrecută în parc.
Soapy nu-i frica de frig, pentru că el are un plan sigur - să petreaca iarnă la închisoare pe Insulă. Pentru a ajunge pe Insulă, Soapy are metode de nadejde. El este încrezător în el însuși. El începe să acționeze.

Soapy - a tramp who wanted to spend the cold winter in a nice warm jail on the Island, so he committed several petty crimes in order to get arrested.

Made on
Tilda